سلام به دوستان مجازي و اعلام آغاز كار وبلاگ

Hello to the virtual friends and announce the start of the blog

http://s4.picofile.com/file/7992717953/babol2011_parsfa_com2.gif


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: 1396/10/19،


ادامه مطلب
۱۹ دى ۱۳۹۶ | ۰۶:۲۱:۱۵ | mortza | نظرات (0)

الكترونيك

تست قطعات الكتريكي با اهم متر

مولتي متر يا اهم متر وسيله اي است كه به وسيله ي آن پارامترهاي مختلف مدارها و قطعات الكترونيكي را بررسي مي كند. از اين رو وسيله اي است كه همواره همراه مهندسان مي باشد. در اين مطلب ابتدا با مولتي متر آشنا مي شويد و سپس نحوه استفاده از آن را آموزش مي بينيد.

اهمتر و طرز كار آن :

نام ديگر اهمتر،مولتي متر يا آوومتر مي باشد.

وظيفه اهمتر:

اندازه گيري مقدار مقاومت،مقدار ولتاژ متناوب،مقدار ولتاژ مستقيم و مقدار جريان مي باشد و به آن اندازه گير چند حالته يا مولتي متر مي گويند.

مولتي متر ديجيتال : مولتي متر ديجيتال كميت‌هاي اندازه گيري شده را به صورت رقم و يا ارقامي‌بر روي صفحه نمايش نشان مي‌دهد و معمولاً واحد كميت اندازه گيري شده را نيز به طريق مناسبي نمايش مي‌دهد . در شكل زير يك نمونه مولتي متر ديجيتالي معمولي قابل حمل نمايش داده شده است .

اهم متر

مولتي متر انبري:نوع ديگري مولتي متر ديجيتالي نيز وجود دارد كه در آن علاوه بر امكانات بيان شده ، امبري نيز وجود دارد . توسط اين امبر مي‌توان بدون نياز به سري كردن مولتي متر با المان مورد نظر در مدار ، جريان گذرنده از آن المان را اندازه گرفت . اگر سيم حامل جريان متصل به المان مورد نظر را بين امبرهاي اين مولتي متر قرار دهيم ، مولتي متر مقدار جريان گذرنده از سيم و در نتيجه مقدار جريان گذرنده از المان مورد نظر را نمايش مي‌دهد . بنابراين توسط اين مولتي متر به راحتي و خيلي سريع مي‌توان مقدار جريان را اندازه گرفت . در شكل زير تصويري از يك مولتي متر ديجيتالي امبري نمايش داده شده است.

اهم متر

مولتي متر آنالوگ : در ظاهر مولتي متر آنالوگ يا عقربه اي معمولاً از يك صفحه با تعدادي خطوط مدرج ، يك عقربه كه مي‌تواند روي خطوط مدرج حركت كند ، يك سلكتور ، تعدادي ترمينال ، يك پتانسيومتر تنظيم صفر و دو سيم رابط تشكيل مي‌شود . ( در اينجا كاري به ساختمان داخلي مولتي متر عقربه اي نداريم و هدف فقط آشنايي با اين نوع مولتي متر و نحوه استفاده از آن است ) . نمونه اي از اين نوع مولتي متر در شكل زيرنمايش داده شده است .

https://shabakehcompany.com/images/3/ohm-metter%20_2_.jpg

 طريقه كار قسمت اهم و طرز اندازه گيري مقاومت در اهمتر عقربه اي :

ابتدا كليد سلكتور اهمتر را روي R*1 گذاشته و دو فيش اهمتر را به هم اتصال مي دهيم،عقربه بايد حركت كند و روي صفر بايستد.در غير اينصورت پيچ تنظيم صفر اهمتر بايد تنظيم شود.اگر تنظيم نشد،باطري قلمي ۱٫۵ ولتي داخل اهمتر ضعيف است. (باطري ۹ ولت كتابي مربوط به قسمت R*10K است.)يا اهمتر خراب است سپس دو فيش اهمتر را به دو سر مقاومت مي زنيم.البته دقت شود كه هر دو دست به فيش هاي اهمتر تماس نداشته باشد.اگر عقربه حركت نكند كليد را روي R*10 و يا R*100 و يا R*1k قرار مي دهيم.

به طور مثال اگر كليد روي R*100 باشد و عقربه روي خط مدرج شده روي عدد ۵۰ ايستاد مي گوييم مقدار مقاومت برابر است با (۱۰۰*۵۰=۵۰۰۰) يعني ۵۰۰۰ اهم مي باشد.اگر كليد را روي R*1K قرار دهيم و عقربه روي ۵ بايستد كه مقدار مقاومت باز هم برابر است با :

۵*۱K=5K

دقت شود هر بار كه كليد را روي R*1 يا R*10 يا …قرار مي دهيم بايد تنظيم صفر مجددا صورت گيرد.

طريقه كار قسمت AC:

براي اندازه گيري ولتاژ AC(مانند برق شهر) كليد انتخاب كننده (سلكتور) را در قسمت AC-Vبايد قرار داد.(برق ACقطب مثبت و منفي ندارد و فيش ها را از هر طرف بزنيم فرقي نمي كند.)

اگر كليد را روي درجه ۱۰ قرار دهيم مقدار ولتاژ را روي خط مدرج بين صفر تا ۱۰ بايد بخوانيم،اگر كليد را روي درجه ۵۰ قرار دهيم،مقدار ولتاژ را روي خط مدرج بين صفر تا ۵۰ بايد بخوانيم و اگر كليد سلكتور را روي درجه ۲۵۰ قرار دهيم،مقدار ولتاژ را روي خط مدرج ۰ تا ۲۵۰ بايد بخوانيم و اگر كليد سلكتوري را روي درجه ۵۰۰ قرار دهيم،چون خط مدرج ۵۰۰ وجود ندارد،مقدار ولتاژ را روي خط ۰ تا ۵۰ مي خوانيم و آن را در ۱۰ ضرب مي كنيم و اگر كليد را روي ۱ قرار دهيم مقدار ولتاژ را روي خط ۰ تا ۱۰ خوانده و بر ۱۰ تقسيم مي كنيم.

طريقه كار قسمت ولتاژ DC :

براي اندازه گيري ولتاژ DC(مانند برق باطري يا آداپتور) كليد سلكتور را بايد در قسمت DC-V قرار داد.برق DC داراي قطب + و – است و بايد فيش سياه را به منفي و فيش قرمز را به مثبت بزنيم در غير اينصورت عقربه در جهت مخالف حركت مي كند.براي خواندن ولتاژ DC مانند ولتاژ AC عمل مي شود،يعني اگر كليد روي ۱۰ باشد مقدار ولتاژ روي خط مدرج بين صفر تا ۱۰ و اگر روي ۵۰ باشد روي خط مدرج صفر تا ۵۰ و اگر روي ۲۵۰ باشد روي خط مدرج صفر تا ۲۵۰ خوانده مي شود.

براي اندازه گيري جريان DC بايستي مولتي متري كه كليد آن روي DC-mA است،به طور سري در مدار قرار گيرد و مقدار جريان روي همان خطوط مدرج بين ۰ تا ۱۰،يا ۰ تا ۵۰ و يا ۰ تا ۲۵۰ خوانده شود.

دكمه فشاري قرمز روي بعضي اهمترها براي تست باطري اهمتر است،اگر فشار داديم و عقربه تا نيمه حركت كرد باطري سالم است.همچنين اگر دو سر اهمتر را به هم بزنيم و با تنظيم پيچ اهمتر عقربه روي صفر نيايد يا باطري آن ضعيف است يا اهمتر خراب است.

كليد دو حالته در بعضي اهمترها (+ -) براي اينست كه اگر در موقع ولتاژگيري عقربه در جهت مخالف حركت شود به جاي تعويض فيش ها كليد را در حالت ديگر قرار داده ولتاژ را بخوانيم.

براي اندازه گيري ولتاژ باطري ها كليد سلكتور در قسمت ولتاژ روي درجه ۱۰ قرار دارد بنابراين مقدار را روي خط مدرج بين صفر تا ۱۰ بايد بخوانيم كه در اين صورت مشاهده مي كنيم،عقربه بين ۴ تا ۶ قرار گرفته است و حدودV 4.5 ولت را نشان مي دهد.همچنين در شكل زير طريق ولتاژگيري برق شهر نشان داده شده است.

طرز كار اهمتر ديجيتال:

https://shabakehcompany.com/images/3/ohm-metter%20_4_.jpg

 

الف-طريقه اندازه گيري مقاومت:

كليد سلكتور اهمتر را روي قسمت Ω قرار مي دهيم در اين قسمت،علامت هاي ((۲۰۰ و ۲kو ۲۰kو ۲۰۰kو ۲Mو ۲۰M)) نوشته شده است كه قسمت ●))) مربوط به تست ديود،تست ترانزيستور و تست قطع و وصل بودن مي باشد (بيزر يا بوق).

هنگامي كه كليد اهمتر را روي عدد ۲۰۰ قرار مي دهيم،يعني اهمتر در اين حالت قابليت اندازه گيري مقاومت هاي بين صفر تا ۲۰۰ اهم را دارا مي باشد و هنگامي كه كليد را روي ۲K قرار مي دهيم،يعني اهمتر قابليت اندازه گيري مقاومت هاي بين صفر تا ۲ كيلو اهم را دارا مي باشد و … ضمنا در اين حالت فيش سياه اهمتر را در محل COM و فيش قرمز اهمتر را در محلي كه با V/F/Ω مشخص شده قرار مي دهيم و مقدار مقاومت را بر روي صفحه مي خوانيم.هرگاه اهمتر قادر به خواندن مقدار مقاومت نباشد عدد ۱ ظاهر مي شود كه بايد كليد را تغيير داد و هرگاه اهمتر در همه حالت عدد ۱ را نشان دهد معرف خرابي مقاومت است.

طريقه تست ديود و ترانزيستور با اهمتر ديجيتال:

براي تست ديودها و ترانزيستورها،كليد اهمتر را روي قسمت … قرار مي دهيم و فيش سياه اهمتر را در نقطه COM و فيش قرمز را در نقطه V/F/Ω قرار داده و ديود و ترانزيستور را تست مي كنيم.

طريقه اندازه گيري ولتاژ مستقيم(باطري=DC):

كليد سلكتور را روي محدوده ولتاژ DC كه با علامت _ مشخص شده قرار مي دهيم.در اين محدوده شماره هاي مختلفي ديده مي شود.چنانچه كليد را روي رنج ۲۰۰m قرار دهيم،مفهومش اينست كه اهمتر در اين حالت قادر است ولتاژهاي بين صفر تا ۲۰۰ ميلي وات را اندازه گيري كند.چنانچه كليد سلكتور را روي عدد ۲V قرار دهيم مفهومش اينست كه اهمتر در اينحالت قادر است ولتاژهاي بين صفر تا ۲ ولت را اندازه گيري كند و به همين نحو… در اين حالت نيز فيش سياه در محل COM و فيش قرمز در محل V/F/Ω نصب مي شود.ضمنا به علت اينكه بايستي فيش مثبت و منفي را درست وصل كنيم،در صورت برعكس زدن فيشها،مقدار ولتاژ با علامت منفي روي صفحه ظاهر مي شود.

https://shabakehcompany.com/images/3/ohm-metter%20_7_.jpg

 

طريقه اندازه گيري ولتاژ متناوب(AC):

كليد سلكتور اهمتر را روي محدوده ولتاژ AC كه با علامت ~ مشخص شده قرار مي دهيم.در اين محدوده شماره هاي مختلفي ديده ميشود.چنانچه كليد را روي رنج ۲V قرار دهيم،يعني در اين حالت اهمتر قادر است ولتاژهاي بين صفر تا ۲ ولت متناوب را اندازه گيري كند و اگر كليد را روي ۲۰V قرار دهيم يعني اهمتر ولتاژهاي بين صفر تا ۲۰ ولت را مي تواند اندازه گيري نمايد.در اين حالت فيش سياه را در محل COM و فيش قرمز را در محل V/F/Ω قرار داده و فيش ها را از هر طرف به محل ولتاژ وصل كنيم فرقي نمي كند چون ولتاژ متناوب قطب منفي و مثبت ندارد.

https://shabakehcompany.com/images/3/ohm-metter%20_3_.jpg

 

طريقه اندازه گيري جريان DC:

كليد سلكتور را روي قسمت DC-mA قرار داده و فيش سياه را در محل COM و فيش قرمز را در محل mA (براي جريان كم) و يا ۲۰A (براي جريان زياد) قرار داده و آنگاه براي اندازه گيري جريان،فيش اهمتر را در مدار مربوطه به صورت سري قرار مي دهيم.

طريقه اندازه گيري مقدار ظرفيت خازن:

پايه هاي خازن را پس از خالي خازن،در محلي كه با CX در قسمت بالاي اهمتر مشخص شده است قرار داده و كليد سلكتور را در قسمت CX،بر روي يكي از شماره ها قرار مي دهيم.به طور مثال وقتي كليد سلكتور را روي رنج ۲۰n قرار مي دهيم يعني اهمتر قادر است ظرفيت خازنهايي كه بين صفر تا ۲۰ نانوفاراد است را اندازه گيري نمايد.

طرز كار تستر ترانزيستور در اهمتر ديجيتال:

ابتدا مشخص مي كنيم كه ترانزيستور PNP(مثبت) است و يا NPN(منفي) و سپس پايه هاي Bو Eو C آن را مشخص مي كنيم.

سپس ترانزيستور مورد تست را در محل مربوطه قرار داده و كليد سلكتور را روي hFE قرار مي دهيم و آنگاه مقدار hFE ترانزيستور بر روي صفحه اهمتر ظاهر مي شود كه با مقايسه كردن آن با مقدار hFE كه در جلوي شماره آن ترانزيستور،در كتاب مشابهات ترانزيستورها نوشته شده است،مي توان پي برد كه ترانزيستور سالم است يا خراب.

طريقه اندازه گيري مقدار فركانس با اهمتر ديجيتال :

كليد سلكتور اهمتر را روي قسمت فركانس (۲۰KHZ) قرار داده و فيش سياه را به محل COM و فيش قرمز را در محل V/F/Ω قرار مي دهيم و آنگاه مقدار فركانس را اندازه مي گيريم.

طريقه اندازه گيري مقدار حرارت با اهمتر ديجيتال :

قطعه حساس به حرارت را كه به دو فيش وصل است و در جعبه اهمتر قرار دارد به محلي كه در قسمت بالاي اهمتر قرار دارد و با علامت – و + مشخص شده قرار داده و آنگاه اگر قطعه فوق را به محل دما نزديك كنيم مقدار حرارت بر روي صفحه اهمتر ظاهر مي شود.

كليد Hold در اهم متر ديجيتال چيست؟

در بعضي اهمترهاي ديجيتال،مقدار كم و زياد شده و متناوبا تغيير كند كه براي ثابت ديده شدن عدد،مي توان كليد Hold را فشار داد.

https://shabakehcompany.com/images/3/ohm-metter%20_6_.jpg

 

تست قطعات خارج مدار با اهمتر

۱-تست فيوز

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك است به دو سر فيوز زده،اگر عقربه روي صفر ايستاد فيوز سالم است.

۲-تست كليد

از هر سه پايه مجاور،در يك حالت دو پايه بايد به هم راه دهد و دو پايه به هم راه ندهد و در حالت ديگر برعكس اين حالت بايد نشان دهد.

۳-تست گوشي و بلندگو

دو سر باطري را به سر گوشي زده اگر صداي خش خش شنيده شد گوشي و يا بلندگو سالم است.

۴-تست ميكروفون

دو سر اهم را كه روي رنج ضربدر يك كيلو وات است به دو سر ميكروفون زده اگر عقربه، اهمي نشان داد سالم است.

۵-تست فيش

از سه پايه فيش، در يك حالت بايستي دو پايه بهم صفر نشان دهد و وقتي گوشي داخل است اين دو پايه بي نهايت نشان دهد.

۶-تست مقاومت

دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت زده و مقدار اهم مقاومت اندازه گيري شود،دقت شود كه دو دست به قسمت فلزي اهمتر تماس نداشته باشد و ابتدا اهمتر را روي رنج ضربدر يك بعد روي ضربدر ۱۰ و بعد روي ضربدر يك كيلو و بعد روي ضربدر ۱۰ كيلو قرار مي دهيم اگر روي هيچ كدام عقربه حركت نكرد مقاومت سوخته است.

۷-تست ولوم و پتانسومتر

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك است به سر اول و وسط ولوم يا پتانسيومتر زده و پيچ آنرا چرخانده،اگر عقربه اهمتر نيز تغيير نمود،ولوم يا پتانسيومتر سالم است.

۸- تست تريستور يا مقاومت حرارتي NTC

دو فيش اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك است به دو پايه مقاومت حرارتي زده،نوك هويه داغ را به پايه آن نزديك نموده،عقربه بايد به طرف صفر نزديك شود.

۹-تست مقاومت حرارتي PTC :

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك است به دو پايه مقاومت حرارتي زده،سپس نوك هويه داغ را به پايه آن نزديك نوده، عقربه بايد از صفر دور شود.

۱۰-تست خازن بدون قطب :

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك كيلو است به دو سر خازن زده اگر عقربه حركت نكرد و روي بي نهايت ماند يا كمي حركت كرد و برگشت خازن سالم است.

۱۱-تست خازن الكتروليتي ( با قطب مثبت و منفي):

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر ۱۰۰ است به دو سر خازن زده،اگر عقربه اهمتر رفت و برگشت نمود خازن سالم است،اگر عقربه روي صفر ايستاد خازن اتصال كوتاه شده و اگر عقربه در برگشت روي صفر نيامد نشتي دارد.

۱۲-تست خازن متغير (واريابل و تريمر):

دو سر اهمتر را به دو پايه،دو پايه كنار هم واريابل زده،و دسته واريابل را چرخانده اگر عقربه هيچ حركتي نشان نداد و روي بي نهايت ماند سالم است.

۱۳-تست سيم پيچ :

دو. سر اهمتر را كه روي رنچ ضربدر يك است به دو سر سيم پيچ زده،اگر عقربه حركت نمود و نزديك صفر ايستاد،سيم پيچ سالم است.

۱۴-تست ترانس،چوك،IF :

اهمتر روي رنج ضربدر يك باشد،پايه هاي طرف اوليه بايستي به يكديگر اهمي،كم نشان دهد و پايه هاي طرف ثانويه نيز بايد اهم كم نشان دهد ( در ترانس هاي صوتي كه يكطرف چهار سر وجود دارد،بايستي دو به دو بهم راه دهد )

۱۵-تست ديودها :

در هنگام تست ديودها،اهمتر روي رنج ضربدر يك قرار دهيد و به دو سر ديود زده اگر ديود سالم باشد بايد از يك طرف عقربه اهمتر حركت نموده و اهمي كم نشان دهد و از طرف ديگر عقربه اهمتر حركت نكند.

تشخيص جنس ديود ها :

در هنگام تست ديود،از طرفي كه عقربه حركت مي كند،چنانچه تا ۳۰ اهم ديود شد.جنس آن ژرمانيوم بوده و اگر بيشتر شد جنس آن سيليكون مي باشد.

تشخيص جنس ديودها با ولتاژگيري:

اگر دو سر ولتمتر به دو سر ديود زده شود (مدار روشن)، اگر حدود ۰٫۲ ولت ديده شد جنس آن ژرمانيوم و اگر حدود ۰٫۶ ولت شد سيليكون است.

۱۶-تست ديود ۳ سر :

اهمتر روي رنج ضربدر يك باشد پايه وسط به دو پايه ديگر از يك طرف اهمي نشان دهد و از يك طرف عقربه هيچ حركت نكند.

۱۷-تست ديود چهار سر (پل ديود):

پايه هاي متناوب با پايه هاي مثبت (+) يا منفي (-) يايستي از يك طرف اهمي نشان دهد و از طرف ديگر عقربه هيچ حركتي نكند.

تشخيص آند و كاتد ديود :

اگر اهمتر نوع ژاپني بود (مثل اكثر اهمترهاي موجود در بازار)، دو سر امتر را از طرفي به پايه هاي ديود وصل مي كنيم كه عقربه حركت نموده و اهمي نشان دهد،فيش سياه به هر پايه وصل است آند و فيش قرمز به هر پايه وصل باشد كاتد است.

تست ترسيتور و ترياك

چون بعضي از تريستورها و ترياكها براي تحريك گيت جريان زيادي را لازم دارند بنابراين هميشه با اهمتر نمي توان همه تريستورها و تراياكها را تست نمود و به روش زير بهتر است:

يك باطري ۹ ولتي انتخاب نموده،ولتاژ مثبت را به آند زده و ولتاژ منفي را به يك لامپ كوچك ۳ ولتي داده و سر ديگر لامپ را به كاتد وصل نماييد،در اينحالت بايد لامپ خاموش باشد. سپس پايه گيت را به كمك سيمي يك لحظه به آند وصل مي كنيم،لامپ بايد روشن شود،اگر گيت منفي باشد گيت را به كاتد وصل مي كنيم.

سپس سيمي كه گيت را به آند اتصال داده جدا مي كنيم كه لامپ همچنان بايد روشن بماند.

نكته : در تريستورها و تراياكهايي كه گيت آنها نياز به جريان كمي براي تحريك دارد،فيش قرمز را به كاتد و سياه را به آند زده،عقربه اهمتر كه روي رنج ضربدر يك است نبايد حركتي كند سپس آند را به گيت اتصال داده و بر مي داريم عقربه بايد اهم نشان دهد و همانجا بماند كه در اينصورت سالم است.

تست آي سي

تست آي سي با اهمتر “دقيقا” تست نمي شود،ولي چند روش تجربي وجود دارد،يك روش اين است كه آن پايه از آي سي كه بيشترين ولتاژ به آن مي رسد (پايه تغذيه) به آن پايه از آي سي كه به شاسي مي رود ( يا به بدنه فلزي آي سي ) از دو طرف هيچ اهمي نبايد نشان دهد.

تست لامپهاي الكتروني

اولا بايستي روي بدنه شيشه اي لامپ از داخل گرد سياه و يا سفيد نگرفته باشد و ثانيا دو پايه فيلامان به همديگر راه دهد (اهمي نشان دهد) كه دو پايه فيلامان در لامپ ۷ پايه،پايه هاي ۳و ۴ بوده،در لامپ ۸ پايه،پايه هاي ۱و ۸ بوده در لامپ ۹ پايه،پايه هاي ۴و۵ بوده،در لامپ ۱۰ پايه،پايه هاي ۵و۶ بوده،در لامپ ۱۲ پايه،پايه هاي ۱و۱۲(يا ۱و۶) مي باشد.

تست فيوز روي مدار

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك است به دو سر فيوز مي زنيم اگر صفر نشان داده سالم است (بهتر است فيوز در خارج مدار تست شود)

تست مقاومت روي مدار

دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت در حاليكه دستگاه خاموش است مي زنيم چنانچه مقدار ديده شده با رنگ مقاومت مطابقت داشت مقاومت سالم است ولي تست مقاومت به وسيله اهمتر روي مدار دقيق نيست،و بايد حداقل يك پايه آن از مدار خارج شود،مي توان اهمتر را روي قسمت ولتاژ مستقيم قرار داد و يك فيش را به شاسي و فيش ديگر را به دو طرف مقاومت وصل نمود،چنانچه يك طرف ولتاژ ديده شد و طرف ديگر ولتاژ،نبود احتمالا مقاومت سوخته است ( البته ممكن است مقاومتي پر اهم باشد و يا مقاومتي باشد كه يك سرش به شاسي رفته باشد كه در اين صورت،يكسر مقاومت ولتاژ است و سر ديگر ولتاژ نيست.

تست خازن روي مدار

تست خازن با اهمتر،حداقل بايد يك پايه خازن را خارج نموده و دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل نموده به طور كلي در مورد خازنهاي الكتروليتي عقربه اهمتر بايد رفت و برگشت كند و در بقيه خازنها در صورت سالمي عقربه اصلا نبايد حركت كند.

تست خازن متغير (واريابل) روي مدار

واريابل روي مدار تست نمي شود و بايستي پايه هاي آنرا در لحيم آزاد نمود و اهمتر را به دو پايه،دو پايه آن وصل نمود اگر عقربه حركت نكند سالم است،معمولا به اين روش نمي شود واريابل را دقيق تست نمود و از روي عيبهاي دستگاه(به عنوان مثال راديو) مي توان به خرابي واريابل پي برد مثلا راديويي كه در هنگام چرخاندن واريابل سوت مي كشد و يا خش خش ايجاد مي كند و يا در قسمتي از صفحه ،ايستگاهي را نمي گيرد و يا ايستگاهه را مخلوط مي كند و يا فقط يك ايستگاه را مي گيرد واريابلش خراب است.

تست خازن متغير (واريابل) به طريقه ولتاژ گيري

اگر ولتاژ بيس ترانزيستور مخلوط كننده با تغيير واريابل، تغيير نمود واريابل سالم است

نشتي خازنها

معمولا در بين خازنها،خازن الكتروليتي بيشتر خراب مي شود و نشتي پيدا مي كند يعني بايد يك حالت اتصالي كمي بين دو صفحه فلزي خازن از طريق عايق دو صفحه ايجاد مي شود و براي اينكه دقيقا متوجه شويم خازن نشتي دارد،يا نه بايستي از دستگاه خازن سنج استفاده كنيم.

كدام خازنها بيشتر نشتي دار مي شوند؟

معمولا در دستگاههاي صوتي يا خازن صافي تغذيه نشتي دار مي شود و باعث بريده بريده دار شدن صدا مي شود و يا در پخش هاي اتوموبيل خازنهاي الكتروليتي بين طبقات پري آمپلي فاير و در راديوها خازن الكتروليتي سر راه بلندگو زياد نشتي دار مي شود و باعث پخش شدن صدا به صورت تو دماغي مي شود،كه براي پيدا كردن خازن خراب مي توان پخش را روشن نموده يك خازن شيميايي برابر با خازنهاي مدار انتخاب نموده و از پشت مدار به دو سر تك تك خازنها موازي نمود. چنانچه در يك حالت عيب بر طرف شد همان خازن خراب است، در تلويزيونها بيشتر خازن صافي منبع تغذيه و خازنهاي طبقه افقي (خازن بوست) و خازن واقع در مسير تغذيه خروجي ويديو نشتي دار مي شود.

علائم نشتي دار بودن خازنها چيست؟

معمولا اگر دستگاه براي مدتي روشن باشد،خازن داغ مي شود يا باد مي كند يا پلاستيك قسمت پايين خازن حالت نرمي خود را از دست داده و خشك شده است.

تست سيم پيچ روي مدار

دو سر اهمتر را كه روي رنج ضربدر يك است به دو سر سيم پيچ مي زنيم اگر حدود صفر اهم ديده شد سيم پيچ سالم است (بهتر است يك پايه سيم پيچ از مدار خارج شود)

تست IF ، بوبين،چوك و ترانس روي مدار

اهمتر روي ضربدر يك باشد و دستگاه خاموش،پايه هاي طرف اوليه و ثانويه به هم صفر نشان ندهد ( در ترانس نيز هيچ كدام از پايه ها،نبايستي با بدنه فلزي ترانس صفر نشان دهد، صمنا پايه هاي طرف اوليه به هم و ثانويه به هم اهم كمي نشان دهد.)

تست ديود روي مدار

اهمتر را روي رنج ضربدر يك قرار داده و از دو طرف به دو سر ديود مي زنيم اگر اهم ديده شده از دو طرف برابر بود (يعني از دو طرف عقربه حركت نكرد،يا از دو طرف مساوي حركت كرد) ديود سوخته و اگر اهم ديده شده از يك طرف بيشتر و از طرف ديگر كمتر بود ديود سالم است.

تست تريستور روي مدار

ولتاژ بين آند و كاتد حدود يك ولت و ولتاژ بين گيت و كاتد حدود ۰٫۷ ولت بايد باشد.

تست ترانزيستور روي مدار

اهمتر روي رنج ضربدر يك باشد و دستگاه خاموش،پايه بيس با اميتر و پايه بيس با كلكتور مانند دو ديود در نظر گرفته شود و همانطوريكه در مورد تست ديود در روي مدار قبلا گفته شد عمل شود يعني مقدار اهم بيس با دو پايه اميتر كلكتور از دو طرف اگر برابر باشد ترانزيستور خراب است و اگر پايه بيس با دو پايه اميتر و كلكتور از يك طرف اهمي نشان نداد سالم است و اگر پايه بيس با دو پايه اميتر و كلكتور از يك طرف اهم بيشتر و از يك طرف اهم كمتر نشان داد باز هم ترانزيستور سالم است.

در مورد ترانزيستور نوع FET،پايه گيت (G) به جاي پايه بيس و درين به جاي كلكتور و سورس به جاي اميتر در نظر گرفته شود و در مورد ترانزيستور نوع UJT پايه اميتر درز حكم پايه بيس و B2 به جاي كلكتور و B1 به جاي اميتر در نظر گرفته شود

تست آي سي روي مدار

آن پايه اي كه بيشترين ولتاژ را دارد در لحيم آزاد مي كنيم،اهمتر روي رنج ضربدر يك باشد يك سر اهمتر را به پايه زده و سر ديگر اهمتر را به بدنه فلزي آي سي و يا به آن پايه كه به شاسي رفته مي زنيم چنانچه صفر ديده شد آي سي از داخل اتصالي نموده است، البته آي سي به نوعهاي ديگر نيز خراب مي شود كه با اهمتر مشخص نمي شود و بايد ولتاژگيري نمود.

4


موضوعات مرتبط: آموزشي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۸:۳۸ | mortza | نظرات (0)

اگر اهل پروژه هاي الكترونيكي و ساخت مدارات الكترونيكي باشيد، احتمالاً چندبار ساخت مدار آمپلي فاير صوتي را تجربه كرده ايد. ساخت آمپلي فاير روش هاي مختلفي دارد و مي تواند خيلي ساده يا خيلي پيچيده باشد. در اين ساختني سراغ يك نمونه آمپلي فاير خيلي ساده رفته ايم كه فقط با يك ترانزيستور ساخته مي شود!

مدار آمپلي فاير صوتي ساده و كوچك بسازيد

 

گام اول: وسايل مورد نياز

وسايل مورد نياز

وسايل مورد نياز

 • ترانزيستور ۲N6292
 • مقاومت ۲٫۲K
 • خازن ۲۲uF
 • جك ۳٫۵ ميليمتري
 • اسپيكر ۱۰W
 • برد بورد

گام دوم: مدار آمپلي فاير را بسازيد

براي ساخت مدار آمپلي فاير طبق شماتيك بالا پيش برويد. البته قبل از آن بايد با پيكربندي پين هاي ترانزيستور ۲N6292 آشنا باشيد. PIN1 بيس، PIN2 كالكتور و PIN3 اميتر است. بعد از اينكه اين سه پين را پيدا كرديد، مي توانيد ساخت مدار را شروع كنيد:

 1. ترانزيستور را روي برد قرار بدهيد.
 2. مقاومت را به پين ۱ و پين ۲ ترانزيستور وصل كنيد.
 3. ترمينال مثبت خازن را به پين ۱ ترانزيستور وصل كنيد.
 4. يكي از سيم هاي جك ۳٫۵ ميليمتري را به ترمينال منفي خازن وصل كنيد.
 5. سيم ديگر جك ۳٫۵ ميليمتري را به پين ۳ ترانزيستور وصل كنيد.
 6. يكي از سيم هاي اسپيكر را به پين ۲ ترانزيستور وصل كنيد.
 7. سيم ديگر اسپيكر را به منبع تغذيه ۵ ولتي وصل كنيد.
 8. سيم اتصال به زمين منبع تغذيه را به پين ۳ ترانزيستور وصل كنيد.

براي تست مدار آمپلي فاير صوتي كافي است جك ۳٫۵ ميليمتري را به دستگاه پخش موسيقي وصل كنيد.

مدار آمپلي فاير صوتي آماده است

همانطور كه در ابتدا گفتيم اين آمپلي فاير يكي از كوچكترين مدارهاي آمپلي فايري است كه مي شود ساخت. به همين خاطر نبايد انتظار قدرت صداي خيلي زيادي از آن داشته باشيد. اما ساخت اين مدار آمپلي فاير ساده مي تواند شروع خوبي براي آشنايي با تقويت كننده ها باشد.

 

 


موضوعات مرتبط: آموزشي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۲:۳۳:۲۴ | mortza | نظرات (0)

كاهش جوش صورت و آكنه

 جوش و آكنه صورت، ظاهر و زيبايي پوست را برهم مي زند. براي درمان و رفع اين جوش ها راه و روشهاي بسياري وجود دارد كه در اين گزارش ما بهترين و سريع ترين راههاي خانگي درمان و كاهش جوش صورت را برايتان آورده ايم.كاهش جوش صورت

كاهش جوش صورت

براي كاهش جوش صورت و آكنه چي بخوريم؟

از نوشيدن آب شروع مي كنيم. نوشيدن آب كافي در طي روز باعث مي شود كه پوست شما به اندازه كافي آب داشته باشد.4 ليوان در روز آب بنوشيد چرا كه نوشيدن آب باعث مي شود كه بدن و پوست خود را از حمله باكتري ها و سموم محفوظ نگه داريم.

 مصرف غذاهاي سالم به همراه آب ميوه ها و سبزيجات، دو ويتامين مفيد را براي پوست تامين مي كند، اين دو ويتامين عبارتند از:ويتامين هاي A و E.سبزيجات برگ سبز مانند:اسفناج و بروكلي منبع غني از ويتامين E مي باشند و به درمان و كاهش جوش صورت كمك مي كنند.

بعضي از مواد غذايي باعث شده تا قند خونتان به سرعت بالا رفته، در نتيجه منجر به افزايش توليد انسولين شوند. انسولين زياد در خون شما، مي تواند باعث تغييراتي در بدن شده كه ممكن است منجر به رشد سلول هاي مسدود كننده ي منافذ شود.

همچنين مي تواند فعاليت غدد چربي شما را افزايش دهد. بنابراين وعده هاي غذايي تان را تغيير دهيد. يك مطالعه در مجله ي آمريكايي تغذيه نشان مي دهد كه اگر غلات كامل، حبوبات و سبزيجات بيشتري به رژيم غذايي تان اضافه كنيد، و پاستا، برنج سفيد، نان سفيد، و شكر را كاهش دهيد، ممكن است كمتر جوش بزنيد. ميوه ها و سبزيجات رنگي مانند:هويج، فلفل، هلو و طالبي منبع غني ويتامين A مي باشند و به بهبود و كاهش جوش صورت سرعت مي دهند.

كاهش جوش صورت

راههاي كاهش جوش صورت و آكنه

مراقبت هاي آرايشي و بهداشتي براي كاهش جوش صورت و آكنه

 صورت خود را خيلي آرايش نكنيد

از لوازم آرايشي چرب دوري كنيد چرا كه لوازم آرايشي بدون چربي و پودري شكل، خيلي كم منافذ پوست را مسدود مي كنند. قبل از رفتن به رختخواب، بايد آرايش خود را پاك كنيد.

 به اندازه بخوابيد

با توجه به تحقيقي در مورد خواب، خطر ابتلا به فشار رواني به ازاي هر يك ساعت خوابي كه در شب از دست مي دهيد، 14 درصد افزايش مي يابد! اما اين مساله چه ربطي به آكنه دارد؟ سونيا باردشيا، يك متخصص پوست در دنويل مي گويد:استرس، توليد گلوكوكورتيكوئيد را افزايش مي دهد كه مي تواند منجر به اختلال در ساختار و عملكرد پوست شود و اين مساله مي تواند مشكلاتي مانند آكنه را بدتر كند. براي اينكه راحت بخوابيد، درجه حرارت را بين 18 تا 22 درجه ي سانتي گراد تنظيم كنيد. محققان فرانسوي دريافته اند كه دماي خنك تر، باعث مي شود بعد از رفتن به رختخواب، راحت تر به خواب برويد.

از كرم هاي ضد آفتاب بدون چربي استفاده كنيد

از كرم هاي ضد آفتاب بدون چربي استفاده كنيد تا از پوست شما در برابر اشعه هاي ماوراي بنفش نوع A و B محافظت كنند.اين محصولات باعث مي شوند، منافذ پوست مسدود نشوند.در صورتي كه بيرون هستيد، هر 2 تا 3 ساعت يك بار مجددا اين كرم را به پوست خود بزنيد.

 ورزش كنيد

 ورزش به كاهش استرسي كه ممكن است با بروز آكنه مرتبط باشد، كمك مي كند. همچنين فعاليت هاي فيزيكي با افزايش گردش خون، كه باعث مي شود اكسيژن بيشتري به سلول هاي پوستتان فرستاده شده، و مواد زايد از سلول ها دور شوند، به پوستتان كمك مي كند. ولي به ياد داشته باشيد كه تعريق ناشي از ورزش مي تواند با تحريك پوست شما منجر به جوش شود. بنابراين مهم است كه بلافاصله بعد از ورزش، دوش بگيريد.

براي كاهش جوش صورت صورتتان را دو بار در روز بشوييد

دكتر كارولين جاكوب، متخصص پوست در شيكاگو مي گويد كه صورت، نسبت به بقيه ي قسمتهاي بدن، غدد توليد كننده ي چربي بيشتري دارد. همچنين در روز، آرايش، عرق، هواي آلوده، گرد و خاك و كثيفي نيز روي پوستتان مي نشيند، و يك تركيب مسدود كننده ايجاد مي كنند كه اگر بطور منظم شسته نشود، به داخل منافذ نفوذ كرده و آن ها را پر مي كنند، در نتيجه باعث بوجود آمدن دانه هاي سر سياه و جوش خواهند شد.حتي اگر روزي دو بار دوش نمي گيريد، مهم است كه صورتتان را بطور كامل و به آرامي در صبح و شب بشوييد.

توصيه كارشناسان براي كاهش جوش صورت

كارشناسان توصيه مي كنند :

 با ماليدن مقدار اندكي خمير دندان روي آكنه مي توانيد به سريع تر خشك شدن آن كمك كنيد.

 همچنين مي توانيد مقداري خمير زردچوبه تهيه كرده و آن را قبل از خواب روي جوش بماليد و هنگام صبح با آب بشوييد.

عسل نيز براي درمان جوش هاي بزرگ مفيد است چون خاصيت ضد باكترياي قوي دارد و عفونت را درمان مي كند.

4 - روغن درخت چاي را نيز مي توانيد امتحان كنيد. اين روغن نيز خاصيت ضد باكتريايي دارد و محصول استراليا است. روغن درخت چاي به كاهش قرمزي و تورم كمك مي كند و مانع زخم شدن محل جوش مي شود.

مراقب باشيد از مصرف صابون هايي كه موجب بروز حساسيت و واكنش هاي آلرژيك مي شوند، پرهيز كنيد و قبل از خواب از خوردن غذاهاي خيلي چرب و ادويه دار خودداري نماييد چون در بروز آكنه ها تاثير فوق العاده اي دار 

ماسك ضد جوش صورت

ماسك هاي طبيعي و خانگي ضد جوش صورت خانگي

بهترين ماسك هاي طبيعي و خانگي براي كاهش و رفع جوش صورت

عصاره نعناع :

عصاره نعناع يكي از بهترين درمان هاي خانگي براي از بين بردن جوش و آكنه است. كمي نعناع را بصورت چاي دم كنيد و سپس آن را با تكه اي پنبه روي پوست تان بماليد.بگذاريد 10-12 دقيقه روي پوست تان بماند. سپس صورت تان را بشوييد.

آب ليمو ترش تازه

ليمو ترش نيز يكي ديگر از راه هاي از بين بردن جوش است. كمي آب ليمو تازه روي پوست صورت تان بماليد. بدين صورت كه انگار صورت تان را با آب ليمو شسته ايد. مي توانيد ليمو را دو تكه كرده و يك تكه را روي صورت تان آنقدر بماليد تا همه جاي صورت تان كاملا خيس شود. اين كار را به مدت 2 تا 3 هفته انجام دهيد.

تخم مرغ و پرتقال

پرتقال نيز مي تواند براي درمان جوش و آكنه بكار رود.پوست هاي پرتقال را خرد كرده و با آب بجوشانيد. بعد اين پوست پرتقالها را روي صورت تان بگذاريد. بعد از سي دقيقه صورت تان را بشوييد. همچنين براي تاثير بيشتر مي توانيد كمي آب پرتقال را با يك عدد تخم مرغ مخلوط كرده و روي صورت تان بصورت ماسك بماليد. بعد از چند دقيقه صورتتان را بشوييد. اين ماسك نه تنها به درمان جوش هاي شما كمك مي كند بلكه به پوست شما شادابي و شفافيت خاصي خواهد داد.

گذاشتن سيب زميني روي جوش

 سيب زميني با وجود خواصي مانند پتاسيم، سولفور، فسفور وكلورايد بسيار مناسب براي جوش است. همچنين داراي آنتي اكسيدان است براي تغذيه پوست و رشد سلوله هاي تازه موثر است. شما به 1 عدد سيب زميني نياز داريد. صورت خود را شسته و خشك كنيد. كمي آن را مرطوب نگه داريد. يك سيب زميني خام را رنده كنيد و آن را روي صورت زده وبه صورت حركات دوراني ماساژ دهيد. اجازه دهيد به مدت 15 الي 30 دقيقه روي پوست خشك شود و سپس با آب ولرم خوب بشوييد.

لايه برداري پوست براي كاهش جوش صورت

 وقتي پوست صورت كاملا درمان شد و ديگر سر و كله جوش تازه اي پيدا نشد؛ يعني وقت استفاده از لايه بردار رسيده است. با لايه بردار مي توانيد آثار جوش و جوش هاي زيرپوستي را از بين ببريد. يادتان باشد جوشگاه (محل جوش) بايد بلافاصله پس از بهبودي جوش درمان شود. در غير اين صورت جاي آن براي هميشه روي صورت باقي مي ماند. 

لايه بردار اول:آرد كتيرا و باقلا را به نسبت مساوي پودر و با كمي آب خمير كنيد. خمير را به شكل ماسك روي صورت بگذاريد. بعد از 20 دقيقه آن را با شير گرم پاك كنيد. 

لايه بردار دوم:100 گرم گل ارمني را با 20 گرم بذر كتان پودر كرده، با كمي آب خمير كرده و روي صورت ماسك كنيد. پس از يك ساعت زير شير آب گرم بگيريد تا ماسك خودش جدا شود. 


موضوعات مرتبط: آموزشي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۳:۱۶:۲۹ | mortza | نظرات (0)

1. نمايش پيام بر روي نان تست

محققان در يكي از عجيب ترين اختراعات سال 2016 موفق شدند تا يك دستگاه توستر هوشمند را طراحي كنند كه قادر است پيام‌هاي گوناگون را بر روي نان تست به نمايش درآورد. اين دستگاه هوشمند كه Toasteroid نام دارد مي‌تواند پيام‌هايي مانند يادآوري قرارهاي ملاقات و يا پيش‌بيني وضعيت آب و هوا را بر روي نان تست ظاهر كند. كاربران مي‌توانند پيام مورد نظر را تايپ كرده و آن را به وسيله‌ي بلوتوث از گوشي هوشمند خود به دستگاه توستر ارسال كنند تا پيام مورد نظر بر روي نان ثبت شود. قرار است اين فناوري در اواخر سال آينده به بازار عرضه شود.

عجيب ترين اختراعات سال 2016عجيب ترين اختراعات سال 2016

2. پياده‌روي در بعد عمودي

محققان در آزمايشگاه Rombaut Frieling در آيندهوون هلند، فناوري جديدي را اختراع كردند كه از لحاظ عملكردي، چيزي بين يك پلكان و يك آسانسور خواهد بود. اين فناوري كه راه رفتن عمودي (Vertical Walking) نام دارد، به افراد اجازه مي‌دهد تا با صرف انرژي كمتر بين طبقات يك ساختمان تردد كنند.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

3. فناوري ضبط صدا و پيغام‌گذاري عجيب

دو دانش‌آموز فارغ‌التحصيل از دانشگاه‌هاي توكيو و هوسي، موفق به اختراع عجيب ترين فناوري ضبط صدا شدند. اين دو مخترع جوان، وسيله‌اي را طراحي كردند كه ظاهري شبيه به قوري دارد و افراد مي‌توانند تنها با باز كردن درب آن، صدا و پيام خود را ضبط كنند. اين وسيله Otopot ناميده مي‌شود و صداي كاربر مثل آب درون فناوري قوري‌شكل آن قرار مي‌گيرد. كاربران بعد از ضبط صدا، درب اين وسيله را بسته و نفر بعدي براي دريافت پيام تنها كافيست درب آن را باز كرده و پس از شنيدن پيام، آن را حذف كند.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

4. دوچرخه‌ي چرخنده

يكي ديگر از عجيب ترين اختراعات سال 2016 ، دوچرخه‌اي است كه با چرخش پاي دوچرخه‌سوار قابليت چرخش را پيدا مي‌كند. اين دوچرخه كه Trocadero Fixie ناميده مي‌شود، به مانند سيستم تعاملي يك دوچرخه‌ي معمولي عمل مي‌كند و هر زماني كه دوچرخه‌سوار بخواهد مي‌تواند بدنه‌ي پشتي دوچرخه را چرخانده و آن را از راستاي اصلي دوچرخه خارج كند.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

5. گردنبند مخصوص خوابيدن

محققان و طراحان، وسيله‌ي ساده‌اي را به نام NodPod ساختند كه به خوابيدن افراد به شكل نشسته كمك مي‌كند. اين گردنبند، سر كاربر را در زاويه‌ي حدود 90 درجه‌اي به صورت ثابت نگه داشته و از افتادن سر به دو طرف جلوگيري مي‌كند. گردنبند NodPod از پارچه‌ي نرم و بخش كشساني ساخته شده و به پشت صندلي بسته مي‌شود.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

6. طراحي لباس خاردار براي سگ‌ها

فناوري جالب CoyoteZapper در واقع يك لباس خاردار است كه از سگ‌ها در برابر حملات سگ‌هاي بزرگتر و يا حيوانات ديگري مانند شغال جلوگيري مي‌كند. اين لباس از خارهاي بلند فلزي از جنس فلز مقاوم كولار تشكيل شده است. همچنين فناوري مذكور داراي يك شوك الكتريكي از طريق دو نوار رسانا در كنار لباس بوده كه باعث دفع حملات احتمالي خواهد شد.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

7. موسيقي نشاط‌‌بخش با اين گرامافون عجيب

يك شركت اسلوونيايي به نام MAG-Lev Audio در سال جاري، سيستم صوتي جديد و جالبي را اختراع كرده است. مهندسان اين شركت، گرامافوني را طراحي كردند كه صفحه‌ي آن از جنس پلاستيك بوده و كمي بالاتر از سطح دستگاه به صورت معلق قرار مي‌گيرد.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

8. قايق داراي ننو

محققان با تركيب يك قايق تفريحي كوچك و يك ننو، وسيله‌ي جديدي به نام MelloShip را طراحي كردند. افراد مي‌توانند با استفاده از اين قايق و ننوي بزرگي كه در آن قرار گرفته، از استراحت كردن در محيط‌هاي آرام لذت ببرند.

عجيب ترين اختراعات سال 2016

9. تشك هوشمند تشخيص‌دهنده‌ي خيانت

شركت اسپانيايي دورمت (Durmet) در سال 2016، تشك هوشمند عجيبي را طراحي كرده است. اين شركت به دليل بالا رفتن ميزان آمار خيانت، تشكي را ساخته كه داراي 24 حسگر اولتراسونيك بوده و مي‌تواند خيانت را تشخيص داده و از طريق اپليكيشن به صاحب اصلي اطلاع دهد!

عجيب ترين اختراعات سال 2016

10. سيستم ماشيني مخصوص درخت كريسمس

گروهي از طراحان موفق به طراحي سيستم عجيب و غريبي شدند كه به عنوان بزرگترين سيستم ماشيني جهان معرفي مي‌شود. اين سيستم كه Largest Rude Goldberg Machine نام دارد به گونه‌اي ساخته شده كه فقط با فشردن يك دكمه و در مدت 15 دقيقه مي‌تواند يك درخت كريسمس بزرگ را روشن كند.

عجيب ترين اختراعات سال 2016


موضوعات مرتبط: علمي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۲:۱۰:۴۹ | mortza | نظرات (0)

موضوعات مرتبط: عمومي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۶:۳۹ | mortza | نظرات (0)
صفحه نخست:
http://yjc.ir/fa/rss/1/mostcommented
 
بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/mostcommented
 
فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14/mostcommented
 
فرهنگي هنري:
http://yjc.ir/fa/rss/4/mostcommented
 
علمي پزشكي:
http://yjc.ir/fa/rss/7/mostcommented
 
فيلم و صوت :
http://yjc.ir/fa/rss/11/mostcommented
 
شهروند خبرنگار:
http://yjc.ir/fa/rss/15/mostcommented
 
آذربايجان شرقي:
http://yjc.ir/fa/rss/17/mostcommented
 
آذربايجان غربي:
http://yjc.ir/fa/rss/18/mostcommented
 
چهارمحال و بختياري:
http://yjc.ir/fa/rss/25/mostcommented
 
خراسان جنوبي:
http://yjc.ir/fa/rss/26/mostcommented
 
خراسان رضوي:
http://yjc.ir/fa/rss/27/mostcommented
 
خراسان شمالي:
http://yjc.ir/fa/rss/28/mostcommented
 
سيستان و بلوچستان:
http://yjc.ir/fa/rss/32/mostcommented
 
كهگيلويه و بويراحمد:
http://yjc.ir/fa/rss/39/mostcommented
 

موضوعات مرتبط: عمومي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۲:۵۶ | mortza | نظرات (0)
صفحه نخست:
http://yjc.ir/fa/rss/1/mostvisited
 
بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/mostvisited
 
فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14/mostvisited
 
فرهنگي هنري:
http://yjc.ir/fa/rss/4/mostvisited
 
علمي پزشكي:
http://yjc.ir/fa/rss/7/mostvisited
 
فيلم و صوت :
http://yjc.ir/fa/rss/11/mostvisited
 
شهروند خبرنگار:
http://yjc.ir/fa/rss/15/mostvisited
 
آذربايجان شرقي:
http://yjc.ir/fa/rss/17/mostvisited
 
آذربايجان غربي:
http://yjc.ir/fa/rss/18/mostvisited
 
چهارمحال و بختياري:
http://yjc.ir/fa/rss/25/mostvisited
 
خراسان جنوبي:
http://yjc.ir/fa/rss/26/mostvisited
 
خراسان رضوي:
http://yjc.ir/fa/rss/27/mostvisited
 
خراسان شمالي:
http://yjc.ir/fa/rss/28/mostvisited
 
سيستان و بلوچستان:
http://yjc.ir/fa/rss/32/mostvisited
 
كهگيلويه و بويراحمد:
http://yjc.ir/fa/rss/39/mostvisited
 

موضوعات مرتبط: عمومي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۱:۲۱:۳۰ | mortza | نظرات (0)
كل اخبار:
http://yjc.ir/fa/rss/allnews
 
صفحه نخست:
http://yjc.ir/fa/rss/1
 
عناوين كل اخبار امروز:
http://yjc.ir/fa/rss/1/129
 
سياسي:
http://yjc.ir/fa/rss/3
 
مجلس:
http://yjc.ir/fa/rss/3/13
 
دولت:
http://yjc.ir/fa/rss/3/27
 
احزاب و تشكل‌ها:
http://yjc.ir/fa/rss/3/14
 
دفاعي امنيتي:
http://yjc.ir/fa/rss/3/28
 
تحولات منطقه:
http://yjc.ir/fa/rss/3/180
 
سياست خارجي:
http://yjc.ir/fa/rss/3/29
 
برنامه‌هاي ويژه خبري:
http://yjc.ir/fa/rss/3/15
 
ساير حوزه‌ها:
http://yjc.ir/fa/rss/3/70
 
بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9
 
بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/121
 
ايران:
http://yjc.ir/fa/rss/9/228
 
خاورميانه:
http://yjc.ir/fa/rss/9/229
 
اروپا و آمريكا:
http://yjc.ir/fa/rss/9/227
 
اقتصاد بين الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/101
 
داعش:
http://yjc.ir/fa/rss/9/225
 
كافه بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/226
 
ورزشي:
http://yjc.ir/fa/rss/8
 
فوتبال و فوتسال:
http://yjc.ir/fa/rss/8/60
 
جداول ورزشي و نتايج زنده:
http://yjc.ir/fa/rss/8/170
 
فيلم‌هاي ورزشي:
http://yjc.ir/fa/rss/8/184
 
توپ و تور:
http://yjc.ir/fa/rss/8/66
 
پايه و آبي:
http://yjc.ir/fa/rss/8/67
 
كشتي و رزمي:
http://yjc.ir/fa/rss/8/64
 
دنياي ورزش:
http://yjc.ir/fa/rss/8/155
 
ساير حوزه ها:
http://yjc.ir/fa/rss/8/84
 
اجتماعي:
http://yjc.ir/fa/rss/5
 
شهري:
http://yjc.ir/fa/rss/5/18
 
حوادث و انتظامي:
http://yjc.ir/fa/rss/5/99
 
رفاه و تعاون:
http://yjc.ir/fa/rss/5/76
 
باشگاه شبانه:
http://yjc.ir/fa/rss/5/93
 
دنياي ارتباطات:
http://yjc.ir/fa/rss/5/21
 
محيط زيست:
http://yjc.ir/fa/rss/5/74
 
حقوقي قضايي:
http://yjc.ir/fa/rss/5/17
 
ازدواج و خانواده:
http://yjc.ir/fa/rss/5/20
 
نظام وظيفه:
http://yjc.ir/fa/rss/5/159
 
جوانكـده:
http://yjc.ir/fa/rss/5/163
 
اقتصادي:
http://yjc.ir/fa/rss/6
 
بورس‌،‌بانك و بيمه:
http://yjc.ir/fa/rss/6/40
 
صنعت ، تجارت و كشاورزي:
http://yjc.ir/fa/rss/6/41
 
اقتصاد و انرژي:
http://yjc.ir/fa/rss/6/43
 
مسكن:
http://yjc.ir/fa/rss/6/77
 
راه و شهرسازي:
http://yjc.ir/fa/rss/6/78
 
نبض بازار:
http://yjc.ir/fa/rss/6/160
 
استخدام:
http://yjc.ir/fa/rss/6/152
 
فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14
 
دريچه فناوري:
http://yjc.ir/fa/rss/14/102
 
اخبار داغ فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14/166
 
دانلود:
http://yjc.ir/fa/rss/14/235
 
دنياي ارتباطات:
http://yjc.ir/fa/rss/14/236
 
سياسيون در فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14/238
 
هنرمندان در فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14/237
 
ورزشكاران در فضاي مجازي:
http://yjc.ir/fa/rss/14/239
 
فرهنگي هنري:
http://yjc.ir/fa/rss/4
 
راديو تلويزيون:
http://yjc.ir/fa/rss/4/47
 
سينما و تئاتر:
http://yjc.ir/fa/rss/4/48
 
موسيقي و هنرهاي تجسمي:
http://yjc.ir/fa/rss/4/50
 
تكيه حسيني:
http://yjc.ir/fa/rss/4/51
 
قرآن و عترت:
http://yjc.ir/fa/rss/4/52
 
ميراث و گردشگري:
http://yjc.ir/fa/rss/4/53
 
ادبيات:
http://yjc.ir/fa/rss/4/54
 
ساير حوزه ها:
http://yjc.ir/fa/rss/4/145
 
علمي پزشكي:
http://yjc.ir/fa/rss/7
 
دانشگاه و كنكور:
http://yjc.ir/fa/rss/7/168
 
بهداشت و درمان:
http://yjc.ir/fa/rss/7/57
 
آموزش و پرورش:
http://yjc.ir/fa/rss/7/158
 
كلينيك:
http://yjc.ir/fa/rss/7/161
 
فن آوري:
http://yjc.ir/fa/rss/7/83
 
فيلم و صوت :
http://yjc.ir/fa/rss/11
 
فيلم و صوت:
http://yjc.ir/fa/rss/11/144
 
گزارش استان ها:
http://yjc.ir/fa/rss/11/187
 
عكس:
http://yjc.ir/fa/rss/2
 
سياسي:
http://yjc.ir/fa/rss/2/171
 
اقتصادي:
http://yjc.ir/fa/rss/2/172
 
ورزشي:
http://yjc.ir/fa/rss/2/173
 
فرهنگي:
http://yjc.ir/fa/rss/2/174
 
علمي پزشكي:
http://yjc.ir/fa/rss/2/175
 
اجتماعي:
http://yjc.ir/fa/rss/2/176
 
مستند:
http://yjc.ir/fa/rss/2/177
 
بين الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/2/223
 
استان ها:
http://yjc.ir/fa/rss/12
 
استان‌ها:
http://yjc.ir/fa/rss/12/122
 
شهروند خبرنگار:
http://yjc.ir/fa/rss/15
 
شهروند خبرنگار:
http://yjc.ir/fa/rss/15/182
 
وب‌گردي:
http://yjc.ir/fa/rss/10
 
وبگردي:
http://yjc.ir/fa/rss/10/142
 
خواندني‌ها:
http://yjc.ir/fa/rss/10/230
 
مجله سرگرمي:
http://yjc.ir/fa/rss/10/241
 
مناسبتي:
http://yjc.ir/fa/rss/10/92
 
آذربايجان شرقي:
http://yjc.ir/fa/rss/17
 
تبريز:
http://yjc.ir/fa/rss/17/188
 
آذربايجان غربي:
http://yjc.ir/fa/rss/18
 
اروميه:
http://yjc.ir/fa/rss/18/190
 
اردبيل:
http://yjc.ir/fa/rss/19
 
اردبيل:
http://yjc.ir/fa/rss/19/191
 
اصفهان:
http://yjc.ir/fa/rss/20
 
اصفهان:
http://yjc.ir/fa/rss/20/189
 
چهارمحال و بختياري:
http://yjc.ir/fa/rss/25
 
شهركرد:
http://yjc.ir/fa/rss/25/196
 
خراسان جنوبي:
http://yjc.ir/fa/rss/26
 
بيرجند:
http://yjc.ir/fa/rss/26/197
 
خراسان رضوي:
http://yjc.ir/fa/rss/27
 
مشهد:
http://yjc.ir/fa/rss/27/198
 
خراسان شمالي:
http://yjc.ir/fa/rss/28
 
بجنورد:
http://yjc.ir/fa/rss/28/199
 
خوزستان:
http://yjc.ir/fa/rss/29
 
اهواز:
http://yjc.ir/fa/rss/29/200
 
سيستان و بلوچستان:
http://yjc.ir/fa/rss/32
 
زاهدان:
http://yjc.ir/fa/rss/32/203
 
كردستان:
http://yjc.ir/fa/rss/36
 
سنندج:
http://yjc.ir/fa/rss/36/207
 
كرمانشاه:
http://yjc.ir/fa/rss/38
 
كرمانشاه:
http://yjc.ir/fa/rss/38/209
 
كهگيلويه و بويراحمد:
http://yjc.ir/fa/rss/39
 
ياسوج:
http://yjc.ir/fa/rss/39/210
 
گلستان:
http://yjc.ir/fa/rss/40
 
گرگان:
http://yjc.ir/fa/rss/40/211
 
لرستان:
http://yjc.ir/fa/rss/42
 
خرم آباد:
http://yjc.ir/fa/rss/42/213
 
مازندران:
http://yjc.ir/fa/rss/43
 
ساري:
http://yjc.ir/fa/rss/43/214
 
هرمزگان:
http://yjc.ir/fa/rss/45
 
بندرعباس:
http://yjc.ir/fa/rss/45/216
 
مهاباد:
http://yjc.ir/fa/rss/49
 
مهاباد:
http://yjc.ir/fa/rss/49/220
 
آبادان:
http://yjc.ir/fa/rss/50
 
آبادان:
http://yjc.ir/fa/rss/50/221
 
افغانستان:
http://yjc.ir/fa/rss/51
 
افغانستان:
http://yjc.ir/fa/rss/51/224

موضوعات مرتبط: عمومي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۱:۱۹:۳۹ | mortza | نظرات (0)
كل اخبار:
http://yjc.ir/fa/rss/allnews
 
صفحه نخست:
http://yjc.ir/fa/rss/1
 
عناوين كل اخبار امروز:
http://yjc.ir/fa/rss/1/129
 
سياسي:
http://yjc.ir/fa/rss/3
 
مجلس:
http://yjc.ir/fa/rss/3/13
 
دولت:
http://yjc.ir/fa/rss/3/27
 
احزاب و تشكل‌ها:
http://yjc.ir/fa/rss/3/14
 
دفاعي امنيتي:
http://yjc.ir/fa/rss/3/28
 
تحولات منطقه:
http://yjc.ir/fa/rss/3/180
 
سياست خارجي:
http://yjc.ir/fa/rss/3/29
 
برنامه‌هاي ويژه خبري:
http://yjc.ir/fa/rss/3/15
 
ساير حوزه‌ها:
http://yjc.ir/fa/rss/3/70
 
بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9
 
بين‌الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/121
 
ايران:
http://yjc.ir/fa/rss/9/228
 
خاورميانه:
http://yjc.ir/fa/rss/9/229
 
اروپا و آمريكا:
http://yjc.ir/fa/rss/9/227
 
اقتصاد بين الملل:
http://yjc.ir/fa/rss/9/101

موضوعات مرتبط: عمومي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۱:۱۷:۵۹ | mortza | نظرات (0)

خوراك (آر اس اس) بهترين سايت هاي خبري::

سايت فاكس نيوس ، آخرين اخبار:

سايت فاكس نيوس ، آخرين اخبار سياست:

سايت فاكس نيوس ، آخرين اخبار دنيا: :neutral:

سايت سي ان ان ، آخرين اخبار:

سايت اي اس پي ان ، آخرين اخبار ورزشي :

سايت بي بي سي ، اخرين اخبار:

سايت خبرگذاري گاردين ، آخرين اخبار:

سايت خبرگذاري گاردين ، آخرين اخبار ايران :

سايت خبرگذاري روييترز ، آخرين اخبار:

 

اخبار فارسيييييييييييييييييييييييي​سايت بي بي سي فارسي ، آخرين اخبار ايران:


سايت بي بي سي فارسي ، آخرين اخبار:


سايت راديو فردا ، آخريت اخبار با توضيات كامل ::neutral:


سايت شبكه خبري صداي آمريكا ، آخرين اخبار:


آخريت اخبار سايت تابناك :


آخرين اخبار سايت اطلاع رساني پارسيك::neutral:

 

سايت هاي فتوشاپي​
آخرين اخبار فتوشاپ :

http://photoshopnews.com/feed/


آخرين اخبار وبلاگ فتوشاپ ساپرت:

http://www.photoshopsupport.com/photoshop-blog/feed.xml


موضوعات مرتبط: عمومي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۱:۱۵:۳۷ | mortza | نظرات (0)

دفتر نسل سوم از كل كشور به صورت كار در منزل با حقوق روزانه و پورسانت استخدام

ميكند، اين كار در منزل اينترنتي بوده و به راحتي در خانه يا محل كار قابل انجام است. …

كار در منزل

كار در منزل – حقوق روزانه (حداقل ۳۰ هزار تومان)

 


موضوعات مرتبط: خبري

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۳:۰۱:۱۳ | mortza | نظرات (0)

در اين خبر آخرين اخبار تعطيلي مدارس فردا 4 بهمن 96 و تعطيلي مدارس تهران و

همچنين تعطيلي مدارس استان البرز و ساير شهر ها به دليل آلودگي هوا

اطلاع رساني مي شود روابط عمومي وزارت آموزش …


موضوعات مرتبط: خبري

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۲:۵۷:۳۴ | mortza | نظرات (0)

به گزارش آخرين، روزنامه خراسان نوشت:طي روزهاي اخير بخشنامه افزايش حقوق كاركنان

وظيفه نيروهاي مسلح به نهادهاي ذيربط ابلاغ شده كه بر اساس آن،

ضريب ريالي حقوق دريافتي سربازان از عدد ۷۰۰ به ۸۰۵ تبديل شده است و ...


موضوعات مرتبط: خبري

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۲:۵۲:۳۲ | mortza | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
مطالب جديد تر مطالب قدیمی تر
*

*

دریافت کد پرواز بادکنک ها
http://home.mehromah.ir/mehromah-learn/sample-questions/final-exam/final-exam-year/final-exam-95/3275-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-95-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.html