دنيا مجازي (ام)

مكان دريافت حاوي اطلاعاتي مانند:اخبار، يادداشت‌هاي شخصي و يا مقالات علمي و خدمات ديگر

دنيا مجازي (ام)

دنيا مجازي (ام) مكان دريافت حاوي اطلاعاتي مانند:اخبار، يادداشت‌هاي شخصي و يا مقالات علمي و خدمات ديگر

خوش آمد گويي و يا Welcome

سلام به دوستان مجازي و اعلام آغاز كار وبلاگ

Hello to the virtual friends and announce the start of the blog

http://s4.picofile.com/file/7992717953/babol2011_parsfa_com2.gif


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: 1396/10/19،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ دى ۱۳۹۶ | ۰۶:۲۱:۱۵ | نویسنده : mortza | نظرات (0)

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره دكتراي تخصصي

 

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
دكتراي تخصصي 20818 حقوق كيفري و جرم شناسي   PDF
دكتراي تخصصي 20807 حقوق خصوصي   PDF
دكتراي تخصصي 50206 ترويج و آموزش كشاورزي   PDF
دكتراي تخصصي 50207 اصلاح نباتات   PDF
دكتراي تخصصي 50208 زراعت   PDF
دكتراي تخصصي 50220 علوم باغباني- گياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي   PDF
دكتراي تخصصي 20101 زبان و ادبيات فارسي ورودي 96 PDF PDF
دكتراي تخصصي 20101 زبان و ادبيات فارسي PDF PDF
دكتراي تخصصي 20407 الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي   PDF
دكتراي تخصصي 20701 روانشناسي باليني   PDF
دكتراي تخصصي 20702 روانشناسي تربيتي   PDF
دكتراي تخصصي 20705 روانشناسي عمومي   PDF
دكتراي تخصصي 21216 مديريت دولتي - مديريت منابع انساني   PDF
دكتراي تخصصي 21247 مديريت بازرگاني- مديريت بازاريابي PDF PDF
دكتراي تخصصي 21301 حسابداري   PDF
دكتراي تخصصي 30113 رياضي - آناليز   PDF
دكتراي تخصصي 40101 مهندسي برق- الكترونيك   PDF
دكتراي تخصصي 41002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار   PDF
دكتراي تخصصي 60206 معماري   PDF

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20101 زبان و ادبيات فارسي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20108 زبان و ادبيات فارسي - ادبيات تطبيقي (فارسي - عربي)   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20407 الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20450 فقه و حقوق خصوصي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20611 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20703 روانشناسي شخصيت PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20701 روانشناسي باليني 94 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20701 روانشناسي باليني 95 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20701 روانشناسي باليني 96 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20702 روانشناسي تربيتي 94 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20702 روانشناسي تربيتي 95 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20805 حقوق جزا و جرم شناسي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21254 مديريت بازرگاني - بازاريابي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21254 مديريت بازرگاني - بازاريابي (ورودي 95 به بعد) PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21293 آموزش و بهسازي منابع انساني PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21301 حسابداري PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30106 رياضي كاربردي- تحقيق در عمليات PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30115 رياضي كاربردي- آناليز عددي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30121 رياضي محض- جبر PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30122 رياضي محض- آناليز PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30124 رياضي محض- هندسه - توپولوژي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30803 آمار رياضي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40123 مهندسي برق- قدرت PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40151 مهندسي برق- كنترل PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 401002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50240 مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50350 مهندسي كشاورزي- زراعت PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50361 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50366 مهندسي كشاورزي- علوم دامي گرايش تغذيه دام PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50374 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- توسعه كشاورزي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50375 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- توسعه اقتصادي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50376 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- توسعه اجتماعي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50377 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- مديريت توسعه   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50414 مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي صنايع غذايي(93و مابعد) PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50414 مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي صنايع غذايي (92 و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50616 مهندسي كشاورزي- شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 60202 مهندسي معماري PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20432 الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و حكمت اسلامي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20462 مدرسي معارف اسلامي- اخلاق اسلامي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20807 حقوق خصوصي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20835 حقوق ثبت اسناد و املاك PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20838 فقه و حقوق جزا PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20840 حقوق مالي - اقتصادي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20912 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21041 مديريت دولتي - طراحي سازمانهاي دولتي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21050 مديريت دولتي- بودجه و ماليه عمومي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21215 مديريت اجرايي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21245 مديريت مالي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21420 جامعه شناسي ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21421 مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21441 مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21442 مديريت ورزشي - مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21443 مديريت ورزشي - راهبردي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21446 مديريت ورزشي - مديريت رويدادهاي ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21447 روانشناسي ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30130 رياضي - رياضيات مالي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30804 آمار اقتصادي و اجتماعي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40076 مهندسي برق - شبكه هاي مخابراتي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40077 مهندسي برق - مخابرات امن و رمزنگاري   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40078 مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40079 مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40080 مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الكتريكي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40081 مهندسي برق - سيستمهاي قدرت   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40083 مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40084 مهندسي برق - مخابرات سيستم   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40111 مهندسي پزشكي - بيوالكتريك   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40196 مهندسي برق - مخابرات نوري   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40214 مهندسي شيمي - صنايع غذايي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40471 مهندسي عمران - سازه PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 70404 مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40669 مهندسي مكانيك - ساخت و توليد   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40672 مهندسي مكاترونيك- اتوماتيك و كنترل توليد   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40673 مهندسي مكاترونيك- طراحي ربات ها و سيستم هاي كامپيوتري   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40674 مهندسي مكاترونيك- ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 41024 مهندسي فناوري اطلاعات - تجارت الكترونيكي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 41044 مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيكز   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50418 علوم و مهندسي صنايع غذايي- زيست فناوري مواد غذايي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 60115 پژوهش هنر   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 60228 مديريت پروژه و ساخت   PDF

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره كارشناسي پيوسته

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
كارشناسي پيوسته 10401 پرستاري(92و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 10402 پرستاري (93و مابعد)   PDF
كارشناسي پيوسته 10401 مامايي(92و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 10402 مامايي (91و ماقبل)   PDF
كارشناسي پيوسته 10704 مهندسي بهداشت محيط PDF PDF
كارشناسي پيوسته 20101 زبان و ادبيات فارسي   PDF
كارشناسي پيوسته 20402 الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي   PDF
كارشناسي پيوسته 20407 الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي   PDF
كارشناسي پيوسته 20429 علوم قرآن و حديث   PDF
كارشناسي پيوسته 20529 علوم اجتماعي- مردم شناسي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 20629 علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني   PDF
كارشناسي پيوسته 20630 علوم تربيتي- آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني   PDF
كارشناسي پيوسته 20706 روانشناسي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 20803 حقوق PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21207 مديريت بازرگاني (95 و ما بعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21207 مديريت بازرگاني (94 و ما قبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21211 مديريت صنعتي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21301 حسابداري PDF PDF
كارشناسي پيوسته 30123 رياضيات و كاربردها   PDF
كارشناسي پيوسته 30303 شيمي- كاربردي   PDF
كارشناسي پيوسته 40119 مهندسي برق PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40201 مهندسي شيمي   PDF
كارشناسي پيوسته 40401 مهندسي عمران (90و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40401 مهندسي عمران (89 و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40675 مهندسي مكانيك PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40826 مهندسي نساجي- فناوري نساجي   PDF
كارشناسي پيوسته 41002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار (93و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50102 مهندسي كشاورزي- علوم دامي   PDF
كارشناسي پيوسته 50240 مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50246 مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50422 علوم و مهندسي صنايع غذايي(93و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50422 علوم و مهندسي صنايع غذايي(92 و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 60119 باستان شناسي   PDF
كارشناسي پيوسته 60124 فرش   PDF
كارشناسي پيوسته 60142 مرمت بناهاي تاريخي   PDF
كارشناسي پيوسته 60145 طراحي پارچه   PDF
كارشناسي پيوسته 60202 مهندسي معماري PDF PDF
كارشناسي پيوسته 60205 مهندسي شهرسازي   PDF
كارشناسي پيوسته 60220 معماري داخلي PDF PDF

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره كارشناسي ناپيوسته

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
كارشناسي ناپيوسته 20104 تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي   PDF
كارشناسي ناپيوسته 20422 آموزش ديني و عربي   PDF
كارشناسي ناپيوسته 20627 آموزش و پرورش ابتدايي PDF درسي
برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۳ دى ۱۳۹۶ | ۰۶:۵۴:۱۴ | نویسنده : mortza | نظرات (0)

آموزش ساخت وبلاگ و كار با آن

در اين آموزش قصد دارم شما را با نحوه ساختن وبلاگ در يكي از بزرگ‌ترين سايت‌هايي كه خدمات وبلاگ را ارائه مي‌دهند آشنا كنم. سرويس‌هاي مختفي مثل Persianblog.ir ، blogger.com ، mihanblog.com و ... وجود دارند، اما ما بلاگفا را به دليل امنيت، ساده‌تر بودن دامنه و مهم‌ترازهمه، بالاتر بودن رتبه آن نسبت به ديگر سايت‌ها، ترجيح مي‌دهيم.

براي ساخت وبلاگ، مراحلي را كه در اين آموزش گفته شده است به ترتيب انجام دهيد:
- ابتدا وارد سايت بلاگفا شويد . اگر آدرس آن را نمي‌دانيد از طريق لينك زير اين كار را انجام دهيد:

www.parsfa.com

- پس از وارد شدن به سايت بلاگفا همان گونه كه ملاحظه مي كنيد اين سايت توضيحاتي را در مورد خدماتي كه اين سرويس دهنده در اختيار شما قرار مي‌دهد شرح داده كه اگر براي اولين بار است كه از اين سرويس استفاده مي‌كنيد خواندن اين توضيحات به شما توصيه مي‌شود.

 

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

 

پس از خواندن اين توضيحات بر روي دكمه‌ «ايجاد وبلاگ جديد» كليك نماييد تا مراحل ساخت وبلاگ شما شروع شود:
- اكنون وارد صفحه‌اي مي‌شويد كه فيلدهايي (خانه‌هاي سفيد رنگ و خالي كه براي وارد كردن و نوشتن اطلاعات شما درون آنهاست) قرار داده شده است كه شما بايد آنها را به دقت تكميل نماييد.

- همان گونه كه مشاهده مي‌كنيد اولين فيلد، فيلد نام كاربري مي‌باشد

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

نام كاربري، هم به عنوان اسم وبلاگ شما و هم به عنوان نام كاربري براي ورود به كنترل‌پنل شما لحاظ مي‌شود پس در انتخاب آن دقت كنيد چون انتخاب يك نام مناسب و مرتبط با فعاليت وبلاگ شما مي‌تواند نقش بسيار موثري در پا گرفتن وبلاگ شما داشته باشد.

- اين نام كاربري تنها مي‌تواند شامل حروف انگليسي و عدد باشد و حروف فارسي را پشتيباني نمي‌كند.

- توجه نماييد كه اين نام ديگر قابل تغيير نمي‌باشد

- پس از تكميل فرم، آدرس وبلاگ شما به اين صورت خواهد بود.

http://username.parsfa.com

- فيلد شماره دو، فيلد كلمه عبور مي‌باشد كه به عنوان كلمه عبور وبلاگ شما در نظر گرفته مي‌شود در انتخاب آن دقت كنيد كه نه آنقدر ساده باشد كه هر كسي قادر به پيدا كردن آن باشد و نه آنقدر طولاني و سخت كه خودتان هم يادتان نماند.
بهتر است كه كلمه عبورتان تلفيقي از حروف ( لاتين ) و عدد باشد تا امنيت آن بيشتر شود و بيشتر از 8 كاراكتر باشد براي مثال كلمه‌هاي عبور زير را هرگز استفاده نكنيد :

123456789
987654321
1234
abcd و غيره

فيلد بعدي هم همان طور كه از اسمش مشخص مي‌باشد بايد كلمه عبور را دوباره وارد كنيد دقيقا همان كلمه‌اي را تايپ كنيد كه در فيلد قبلي تايپ كرديد، دقت كنيد كه كلمه عبور به كوچك يا بزرگ بودن حروف حساس مي‌باشد.

در ضمن كلمه عبور مي‌تواند شامل اين كاراكتر ها نيز باشد : _ ( ) ^ % $ # @ ! = + { } / . , [ ] )

- فيلد بعدي عنوان وبلاگتان مي‌باشد كه در بالاي مرورگر و بالاي سايتتان نمايش داده مي‌شود. باز هم سعي كنيد اسمي را انتخاب نماييد كه به فعاليت وبلاگ شما نزديك‌تر باشد. اين نام براي موتورهاي جستجو خيلي مهم است. نسبت به آن مي‌فهمند كه موضوع وبلاگ شما چيست...

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

- نوبت به فيلد بعدي يعني نام نويسنده مي‌رسد كه نام خودتان يا نام كسي كه براي او داريد وبلاگ مي‌سازيد را وارد نماييد. اين اسم مي تواند اسم واقعي شما يا اسم مستعار شما باشد تصميم آن به عهده شما مي‌باشد.

- بعد از نام نويسنده در فيلد بعدي بايد شرح مختصر و كوتاهي را از وبلاگ خود بنويسيد كه از اين عبارات موتورهاي جست و جو گر استفاده مي‌كنند تا بفهمند كه كلمات جست و جو شده و خواسته شده از آنها در وبلاگ شما وجود دارند و به وبلاگ شما مرتب هستند يا نه پس به دقت آنها را پر كنيد و سعي كنيد واقعا كلمات يا عباراتي را در آن بنويسيد كه در وبلاگ شما موجود باشد . سعي كنيد اين فيلد را با كلمات پر نماييد و كلمات را با كاما از يكديگر جدا نماييد تا جملات طولاني اين طوري نتيجه بهتري مي‌گيريد مثلا: ساخت وبلاگ ، بلاگفا ، آموزش ساخت ، آموزش تا اينكه بنويسيد: آموزش ساخت وبلاگ در بلاگفا

- در اين قسمت بايد ايميل خصوصي خود را وارد نماييد كه به هيچ عنوان به كاربران وبلاگ نشان داده نخواهد شد و پس از ثبت نام ايميلي به آن فرستاده مي شود كه در آن از طرف مديريت بلاگفا به خاطر ثبت نام در بلاگفا از شما قدر داني مي شود و نام كاربري و كلمه عبورتان به آن فرستاده مي شود تا اگر آنها را فراموش كرديد نام كاربري و كلمه عبورتان را داشته باشيد پس حتما ايميل خود را در اين قسمت وارد نماييد و از ايميلي كه به آن فرستاده مي شود به خوبي نگه داري كنيد چون اگر نام كاربري و كلمه عبورتان را افراد ديگري بدانند مي توانند وارد قسمت مديريت وبلاگ شما شوند و از طرف شما پست هاي نا مربوط ارسال كنند و حتي كلمه عبورتان را تغيير دهند و ديگر شما به وبلاگتان دسترسي نخواهيد داشت

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

- در اين فيلد يعني "ايميل نويسنده" ايميلي را بايد وارد نماييد كه كاربران توسط آن مي‌توانند با شما در ارتباط باشند و به تمامي كاربران نمايش داده مي‌شود.

- در فيلد "منطقه زماني" بايد زمان خود را بر حسب GMT تنظيم نماييد كه براي كاربران ايراني به طور پيش فرض تهران GMT 3:30 انتخاب شده مي‌باشد اگر تنظيم نيست آنرا تنظيم كنيد.

- در فيلد "تعداد پست‌ها در صفحه نخست" همان طور كه از اسم آن پيداست بايد تعداد پست‌هايي را كه مي‌خواهيد در صفحه نخست وبلاگ شما نمايش داده شوند انتخاب نماييد. بهتر است تعداد آنها از 17 تا بيشتر نباشد چون باعث سنگين شدن وبلاگ شما در نتيجه ديرتر بارگذاري ( لود شدن ) مي‌شود كه باعث كاهش بازديد كنندگان وبلاگتان خواهد شد.

- در فيلد بعدي شما مي توانيد نحوه نمايش تاريخ پستها را تنظيم نماييد بدين صورت كه شما وقتي پستي را به وبلاگتان ارسال مي‌كنيد خود سيستم بلاگفا تاريخ پست شدن آن مطلب به وبلاگ شما را درج مي‌نماييد كه از ميان نمونه‌هاي ارائه شده مي‌توانيد به دلخواه يكي را انتخاب نماييد.

- اين فيلد همانند فيلد قبلي ساعت درج مطلب در وبلاگ شما را به طور خود كار ثبت مي‌كند و نمايش مي‌دهد. شما مي‌توانيد در اين قسمت نحوه نمايش زمان پست‌ها را به دلخواه خود تنظيم نماييد.

- فيلد بعدي كه بايد تنظيم شود فيلد نحوه نمايش تاريخ آرشيو مي‌باشد كه شما بايد مشخص كنيد كه اين قسمت از وبلاگ شما به صورت عددي نمايش داده شود و يا به صورت حروف.

- فيلد بعدي كه بايد تنظيم شود فيلد نحوه آرشيو مطالب وبلاگ مي‌باشد وقتي شما وبلاگي را ثبت مي‌كنيد سيستم بلاگفا به طور خود كار آرشيوي از مطالب شما را تهيه مي‌كند كه در اين قسمت شما مي‌توانيد سيستم را تنظيم كنيد كه آرشيو شما را به صورت هفتگي نمايش دهد يا ماهانه:

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

- در قسمت آخر نيز 6 بند از قوانين بلاگفا درج شده است ، پس از خواندن آنها دكمه قبول قوانين سايت و ايجاد وبلاگ را كيلك نماييد تا مراحل ساخت وبلاگ شما به انتها برسد و اگر در پر كردن فيلدها اشتباهي نكرده باشيد خوش آمد گويي شما و نام وبلاگ شما به نمايش در مي‌آيد در غير اين صورت سيستم جاهايي را كه شما اشتباه پر كرديد را با علامت و نوشته‌هايي فرمز رنگ جلوي همان فيلد‌ها راهنمايي مي‌كند به همين راحتي شما توانستيد يه وبلاگ بسازيد.

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

حال دوباره به صفحه اصلي سايت بلاگفا برويد و در قسمت نام كاربري و كلمه عبور ، نام كاربري و كلمه عبور خود را وارد نماييد و وارد قسمت مديريت بلاگ خود شويد

 اسم وبلاگ, ترفندهاي اينترنتي

به شما تبريك مي گوييم شما از اين به بعد صاحب يك وبلاگ شديد و مي‌توانيد تجربيات، خاطرات و حرف‌هاي خود را با ديگران به اشتراك بگذاريد. [فراموش نكنيد كه هميشه به مخاطبان خود اميد بدهيد. مطالب خوب و علمي بنويسيد نه مطالب منفي و ناميدكننده :) ]

نحوه مديريت وبلاگ
مقاله‌ي زير به عنوان يك مكمل براي آموزش‌هاي بالا در نظر گرفته شده است:

وبلاگ ساختن يك كار ساده است.

وارد parsfa.com يا Persianblog.ir شويد و عضويت در سايت را بزنيد.

در پرشين بلاگ پس از وارد شدن وارد صفحه اي مي شويم كه مطلبمان را درآن يادداشت مي كنيم.

براي فرستادن مطلب هم فرستادن يادداشت را مي زنيم.

نكته ي مهم:بهتر اين است كه مطلب يا مطلب هايمان را با گزينه ي فرستادن يادداشت وارد كنيم و در آخر از سمت راست وبلاگ در منوي پرشين بلاگ بازسازي وبلاگ را بزنيم.

بازسازي وبلاگ چيست؟
كاربرد بازسازي وبلاگ اين است كه شما با فرستادن يادداشت تنها آن را ثبت كرده ايد و در صفحه ي وبلاگتان نمايش داده نمي شود كه با گزينه ي بازسازي وبلاگ مطالب جديد و تغييرات جديد در وبلاگ نشان داده مي شود.

گزينه هاي تنظيم قلم.
در صفحه ي تنظيم يادداشت گزينه هاي مختلفي وجود دارد كه اكثر آنها شبيه Word هست و بسيار آسان. مثل Bold ، Italic يا Underline.

اما گزينه هايي مثل تنظيم جدول، ايجاد عكس و يا لينك دادن وجود دارد كه با آن به زودي آشنا مي شويم.
پس از هر بار فرستادن مطالب، آنها در پايين صفحه ثبت مي شوند.
در وبلاگ مطالب از پايين به بالا نمايش داده مي شوند.
پس قديمي ترين آن است كه پايين ترين است.
در حال حاضر اكثر سايتها اينگونه هستند.
جلوي هر مطلب ثبت شده سه گزينه وجود دارد:تنظيم، حذف و نظرات.
تنظيم و حذف كه معلومند. در تنظيم مي تونانيد مطلب را Edit كنيم. دز پايان هر مطلب يك نظر بدين وجود دارد كه ديگران در آن نظر مي دهند. Persianblog يك خوبي عالي دارد و آن اينكه هر مطلبي كه ثبت مي شود در صورت وجود نظرهاي جديد با آبي Bold شده اعلام مي كند.

اما گزينه هاي سمت راست صفحه: بازسازي وبلاگ:در قبل با آن آشنا شديم.

انتخاب قالب: هر وبلاگ يك قالب (شكل كلي) دارد كه مطالب بر اساس آن كد بندي مي شوند. شما مي توانيد به راحتي در قسمت انتخاب قالب ، قالب مورد علاقه ي خود را انتخاب كنيد.

ويرايش قالب: براي قالب نويسي احتياج است كه يك زبان برنامه نويسي بلد باشيد كه براي وبلاگ زبان پايه HTML مخفف Hyper Text Markup Language به معناي زبان برنامه نويسي ابرمتن مي باشد. قالبا CSS هم براي يادگيري بسيار خوب است و كار شما را راحت مي كند. اما لازم است كه شما اين دو زبان را ياد بگيريد كه حتما در اولين فرصت لينك سايتهاي آموزشي را خواهم داد.

مديريت يادداشتها و پيامها: با كليك بر اين گزينه به صفحه ي اصلي مي رويد.

دفترچه يادداشت: معمولا به عنوان يك دفترچه يادداشت استفاده مي شود و يادداشتها را ذخيره مي كند. مي شود گفت:دفترچه يادداشت يك وبلاگ نويس.

WINFILE در اينجا مي توانيد Password تان را عوض كنيد. (و گزينه هاي ديگر....)

تنظيمات وبلاگ: گزينه هايي همچون تعداد يادداشتها در صفحه،اي ميل، نوع آرشيو و......

ثبت در فهرست كاربران:شما مي توانيد به راحتي وبلاگ خود را عضو كاربران كنيد تا در صورتي كه كسي Search كرد درون سايت پرشين بلاگ، وبلاگ شما را جزو موضوعان بيايد و وبلاگ خود را جزو يك گروه خاص قرار دهيد.

آرشيو و مديريت آرشيو:
يكي از قسمتهاي مهم وبلاگ آرشيو مي باشد. در صورتي كه آرشيو را در قسمت تنظيمات وبلاگ روي هفتگي يا ماهانه تنظيم كرده باشيد اين قسمت پديدار مي شود.

كار بازسازي آرشيو همانند بازسازي وبلاگ است. يعني شما با كليك بر آن آرشيو هاي جديد را در معرض ديدي مي گذاريد.

شما مي توانيد قالب آرشيو را هم همانند وبلاگ تغيير دهيد. چون آرشيو صفحه اي جدا دارد (در پرشين بلاگ)

خروج از سايت: در واقع شما Log Out مي كنيد و خارج مي شويد.

حذف وبلاگ: وبلاگ شما به كلي حذف مي شود.

وبلاگ شما: وبلاگتان را در صفحه اي جدا باز مي كند.

حالا اشاره مي كنيم به اينكه لينك چيست؟
حتما مي دانيد لينك چيست. با كليك بر آن به صفحه اي جديد مي رويد . مثلا با اين لينك به Pc2004 مي رويد.
خب براي لينك دادن ابتدا متني كه مي خواهيد به صورت لينك در آيد بلوك كنيد عكس كره ي زمين كه گيره زده شده بزنيد و بعد آدرس را بدهيد. در منوي بعدي _blank باعث مي شود لينك در صفحه اي جدا باز گردد.

حال با عكس آشنا مي شويم.
در اينترنت براي عكس به نمايش گذاشتن بايد آدرس عكس را بر روي اينترنت بدهيد. براي يافتن آدرس عكس روي عكس مورد نظر در اينترنت كليك راست كرده URL عكس را كپي پيس كنيد. سپس در وبلاگتان عكس كپي شده را و URL عكس را كپي مي كنيد(URL يعني آدرس عكس)

اما اگر عكس بر روي هاردمان باشد چي؟ بايد از طريق سايتهايي عكستان را Upload كنيد يعني وارد اينترنت نماييد. كافيست در گوگل سرچ كنيد:Upload-File به راحتي براي شما كلي سايت مي آورد.

مي توانيد از نرم افزارهايي مخصوص اين كار استفاده كنيد.

يك سايت Upload:Sharemation (اما من پيشنهاد مي كنم در گوگل سرچ كنيد.)

فونت (قلم ) مناسب براي كار، Tahoma سايز 9pt است كه متاسفانه به صورت نمايشي در پرشين بلاگ نيست. بايد در Word مطلبتان را با Tahoma و فونت 9 (چون مبناي سايزهاي Word بر مبناي pt است ) تايپ كنيد و بعد در پرشين بلاگ كپي كنيد.

يك روش تبليغ وبلاگ:از طريق قسمت كاربران پرشين بلاگ در وبلاگها نظر دهيد و كم كم وبلاگ را گسترش دهيد. چه بسا بعد از مدتي تصميم به ساخت سايت بگيريد.

منبع:aftab.cc

 

چند گام بالاتر


موضوعات مرتبط: سرگرمي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۳ دى ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۳:۲۲ | نویسنده : mortza | نظرات (0)

وب سايت آموزشي و درسي

https://gama.ir/


موضوعات مرتبط: درسي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۳ دى ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۷:۳۷ | نویسنده : mortza | نظرات (0)

طنز

داداشه زرنننننننننگ!!!!

ناشناس : سلام خوشگله ،دوست پسر داري ؟

دختر :بله ،شما؟

ناشناس : من داداشتم ،صبر كن بيام خونه به حسابت ميرسم !!

شماره ناشناس بعدي :

ناشناس : دوست پسر داري؟

دختر : نه نه اصلا

ناشناس : من دوست پسرتم ... واقعا كه ...

دختر : عزيزم به خدا فكر كردم كه تو داداشمي !!!

ناشناس : خوب داداشتم ديگه ،صبر كن خونه برسم من ميدونم و تو...


موضوعات مرتبط: سرگرمي

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ دى ۱۳۹۶ | ۰۷:۲۸:۵۹ | نویسنده : mortza | نظرات (0)
[ ۱ ]
<<         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
طراحی حرفه ای سایت  / ایمیل مارکتینگ شاپ / افزایش فالوور اینستاگرام / ساخت وبلاگ